Kích hoạt hoặc tắt mẫu tự động trả lời bình luận cho bài viết trên fanpage

Khi bạn đã tạo ra các mẫu trả lời tự động cho phần bình luận. Việc tiếp theo, nếu bạn các mẫu đó đi vào hoạt động, thì bạn cần làm theo hướng dẫn sau đây:

Kích hoạt chiến dịch tự động trả lời bình luận. #

 1. Bấm vào menu Chiến dịch trong Bot bình luận.
 2. Chọn fanpage mà bạn muốn kích hoạt mẫu tự động trả lời bình luận.
 3. Chọn bài viết mà bạn muốn tự động trả lời bình luận.
 4. Chọn Cho phép trả lời tự động.
 5. Làm theo các tùy chọn:
  5. Nếu bạn muốn tạo mẫu mới thì tắt tùy chọn này đi để tạo ra mẫu mới ngay tại đây.
  6. Nếu bạn muốn những người nhận được trả lời tự động này nằm trong một nhóm cụ thể nào, thì hãy chọn nhóm đó.
  7. Nếu chưa có nhóm, thì tạo ra nhóm mới.
  8. Chọn mẫu trả lời mà bạn đã tạo ra trước đây.
  9. Lưu lại để hoàn thành.

Bây giờ bạn có thể test thử trên chính bài viết đó, để trải nghiệm xem Bot trả lời tự động hoạt động như thế nào nhé. Lưu ý, Để test, bạn phải chọn người bình luận không phải là admin fanpage đó.

Tắt tự động trả lời bình luận. #

Trong trường hợp bạn muốn tắt hoặc sửa nội dung mẫu trả lời, thì bạn làm theo các bước sau.

 1. Bạn chọn bài viết muốn sửa hoặc tắt tự động trả lời.
 2. Chọn chỉnh sửa trả lời tự động.
 3. Nếu bạn muốn tắt tự động trả lời.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa nội dung thì hãy bỏ qua bước 3. Và tiến hành chỉnh sửa nội dung mà bạn mong muốn, sau đó bấm Lưu lại để hoàn thành.

Chúc thành công!