Cách Tích Hợp Sendinblue Với Chatbox

Bây giờ bạn có thể tích hợp Sendinblue vào Chatbox. Từ bây giờ với tính năng này, tất cả các email được thu thập từ Trả lời nhanh trong messenger của người dùng sẽ tự động được thêm vào danh sách Sendinblue của bạn.

Nếu bạn chưa có tài khoản Sendinblue thì hãy đăng ký tại đây.

Tích hợp API Key Sendinblue #

Trước hết, hãy vào menu Công cụ Bot sau đó nhấp vào các thao tác của phần Email tự động trả lời. Sau đó nhấp vào Tích hợp Sendinblue.

Bây giờ bạn sẽ ở trong bảng tích hợp API Sendinblue . Nhấp vào nút Thêm tài khoản. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để đặt khóa API và Tên theo dõi. Vui lòng cung cấp khóa API tài khoản Sendinblue của bạn và đặt tên để bạn có thể nhận ra sau này.


1. Đặt tên API Key.
2. Nhập mã API Key của Sendinblue của bạn vào.

Nhấp vào nút Lưu sẽ lấy tất cả danh sách từ tài khoản Sendinblue của bạn .

Cách lấy API Key Sendinblue #

Trong tài khoản Sendinblue của bạn, bấm vào tên tài khoản và chọn SMTP & API như hình dưới.

Tiếp theo, bạn bấm vào nút CREATE A NEW API KEY

Đặt tên cho API key của bạn.

Copy API key và tên đặt vào bước Tích hợp API Key Sendinblue ở trên.