Giải thích các tùy chọn loại tin nhắn

Chatbox có 10 kiểu loại tin nhắn cho bạn lựa chọn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích từng tùy chọn để bạn dễ dàng hiểu được mục đích của các tùy chọn này.

 

Đang cập nhật…