Giải thích các loại thẻ gửi tin nhắn của Facebook

THẺ MÔ TẢ ĐƯỢC PHÉP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
CONFIRMED_EVENT_UPDATE Gửi lời nhắc hoặc cập nhật của người dùng về sự kiện mà họ đã đăng ký (ví dụ: trả lời, đã mua vé). Thẻ này có thể được sử dụng cho các sự kiện sắp tới và các sự kiện đang diễn ra.
 • Nhắc nhở về các lớp học, cuộc hẹn hoặc sự kiện sắp tới mà người dùng đã lên lịch.
 • Xác nhận đặt chỗ hoặc tham dự sự kiện hoặc cuộc hẹn được chấp nhận của người dùng.
 • Thông báo về phương tiện vận chuyển của người dùng hoặc chuyến đi đã lên lịch, chẳng hạn như đến, hủy, hành lý chậm trễ hoặc các thay đổi trạng thái khác.
 • Nội dung khuyến mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch, ưu đãi, phiếu giảm giá và chiết khấu.
 • Nội dung liên quan đến một sự kiện mà người dùng chưa đăng ký (ví dụ: lời nhắc mua vé sự kiện, bán kèm các sự kiện khác, lịch trình tham quan, v.v.).
 • Tin nhắn liên quan đến các sự kiện trong quá khứ.
 • Lời nhắc cho bất kỳ cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến ​​hoặc đánh giá nào
POST_PURCHASE_UPDATE Thông báo cho người dùng cập nhật về giao dịch mua gần đây.
 • Xác nhận giao dịch, chẳng hạn như hóa đơn hoặc biên lai.
 • Thông báo về tình trạng lô hàng, chẳng hạn như sản phẩm đang vận chuyển, đã vận chuyển, đã giao hoặc bị trì hoãn.
 • Các thay đổi liên quan đến đơn đặt hàng mà người dùng đã đặt, thẻ tín dụng đó đã bị từ chối, đặt hàng lại các mặt hàng hoặc các cập nhật đơn đặt hàng khác yêu cầu hành động của người dùng.
 • Nội dung khuyến mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ưu đãi, khuyến mại, phiếu giảm giá và chiết khấu.
 • Thông báo bán kèm hoặc bán thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Lời nhắc cho bất kỳ cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến ​​hoặc đánh giá nào.
ACCOUNT_UPDATE Thông báo cho người dùng về sự thay đổi không lặp lại đối với ứng dụng hoặc tài khoản của họ.
 • Thay đổi trạng thái ứng dụng (ví dụ: thẻ tín dụng, công việc).
 • Thông báo về hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như cảnh báo gian lận.
 • Nội dung khuyến mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ưu đãi, khuyến mại, phiếu giảm giá và chiết khấu.
 • Nội dung định kỳ (ví dụ: bảng sao kê đã sẵn sàng, hóa đơn đến hạn thanh toán, danh sách việc làm mới).
 • Lời nhắc cho bất kỳ cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến ​​hoặc đánh giá nào.
HUMAN_AGENT

(Closed BETA)

Cho phép nhân viên phản hồi các yêu cầu của người dùng. Tin nhắn có thể được gửi trong vòng 7 ngày sau khi người dùng nhắn tin. Hỗ trợ nhân viên hỗ trợ cho các vấn đề không thể giải quyết trong cửa sổ nhắn tin tiêu chuẩn (ví dụ: doanh nghiệp đóng cửa vào cuối tuần, vấn đề cần> 24 giờ để giải quyết)
 • Tin nhắn tự động
 • Nội dung không liên quan đến yêu cầu của người dùng
NON_PROMOTIONAL_SUBSCRIPTION Tin nhắn cho phép các nhà xuất bản tin tức gửi cập nhật tin tức thường xuyên cho người đăng ký của họ trong Messenger. Tính năng này chỉ có sẵn cho các Trang tin tức đã đăng ký trong.

Chỉ số trang tin tức Facebook (NPI)

Đọc chi tiết chính sách tại đây

Các trang tin tức đã đăng ký theo Chỉ mục trang tin tức Facebook (NPI) Đọc chi tiết chính sách tại đây