Cách đăng bài CTA

Bài đăng CTA là loại bài đăng mà bạn có thể gắn một nút ở dưới bài đăng đó. Bạn có thể chọn nhiều loại nút, vd. Nút Like page, Tìm hiểu thêm, Mua ngay…

Để đăng bài CTA, bạn làm theo các bước sau:
Bấm vào menu Đăng bài => Dánh sách chiến dịch trong Bài đăng CTA.
Tiếp theo, bạn bấm vào nút Tạo bài mới

Nội dung bài đăng CTA

  1. Đặt tên chiến dịch. (tên này chỉ bạn nhìn thấy để dễ quản lý).
  2. Nội dung bài viết.
  3. Dán link mà khi người xem bấm vào sẽ được chuyển hướng đến link đó.
  4. Chọn loại nút.
  5. Tự động lấy link dán ở bước 3.
  6. Chọn những fanpage sẽ đăng bài viết này lên.
  7. Chọn mẫu trả tự động trả lời khi có người bình luận bài viết này.
  8. Chọn đăng ngay hoặc lên lịch.
  9. Xem trước bài viết này sẽ hiển thị trên facebook như thế nào.
  10. Bấm nút Tạo chiến dịch.

Chúc thành công!