Cách đăng bài băng chuyền và video hình ảnh

Đây là cách đăng bài rất thú vị, bạn có thể đăng nhiều hình ảnh lên cùng 1 bài viết và nó sẽ hiển thị ở dạng slide hoặc bạn có thể tải lên nhiều hình ảnh và các hình ảnh đó sẽ được tự động chuyển thành video.

Để đăng bài băng chuyền và video, hãy làm theo các bước sau:

Đăng bài đăng chuyền dạng slide. #

Bấm vào menu Đăng bài => Danh sách chiến dịch trong Bài đăng băng chuyền/video.

Bấm nút Tạo bài mới

Nội dung bài đăng

 1. Chọn kiểu bài đăng là Băng chuyền.
 2. Điền tiêu đề chiến dịch. (tiêu đề này chỉ bạn nhìn thấy để dễ quản lý)
 3. Chọn các fanpage mà bạn muốn đăng bài này lên.
 4. Đặt liên kết đích cho bài đăng này. (khi người xem bấm vào sẽ chuyển hướng đến link này).
 5. Viết nội dung cho bài đăng này.
 6. Tiêu đề cho hình ảnh.
 7. Liên kết đích cho hình ảnh, khi người xem bấm vào hình ảnh thì sẽ được chuyển hướng đến link này (tùy chọn).
 8. Nội dung mô tả cho hình ảnh.
 9. Dán link hình ảnh vào (bỏ qua bước 10).
 10. Tải hình ảnh lên (bỏ qua bước 9).
 11. Thêm hình ảnh khác (bắt buộc phải thêm tối thiểu 2 hình ảnh)
 12. Hẹn lịch đăng hoặc đăng ngay.
 13. Bấm nút tạo chiến dịch.

Chỉnh sửa chiến dịch bài đăng băng chuyền.

 1. Bấm vào
 2. Xem bài đăng này trên facebook.
 3. Xem báo cáo trạng thái bài đăng
 4. Mã nhúng bài đăng
 5. Sửa bài đăng.
 6. Xóa bài đăng.

Đăng bài hình ảnh chuyển thành video.

 1. Điền tiêu đề chiến dịch. (tiêu đề này chỉ bạn nhìn thấy để dễ quản lý).
 2. Chọn các fanpage mà bạn muốn đăng bài này lên.
 3. Nội dung bài đăng.
 4. Số giây mà hình ảnh này sẽ hiển thị trong video.
 5. Số giây trong thời gian chuyển sang hình ảnh kế tiếp.
 6. Liên kết hình ảnh (bỏ qua bước 7).
 7. Tải lên hình ảnh (bỏ qua bước 6)
 8. Thêm các hình ảnh khác.
 9. Chọn thời gian đăng ngay hoặc lên lịch.
 10. Bấm nút Tạo chiến dịch.

Chúc thành công!