Cách đăng ký tài khoản Chatbox

Cách Đăng ký và Đăng nhập trên Chatbox #

1. Chưa có tài khoản đăng nhập #

Bước 1: Bạn vào Trang bot.chatbox.vn, click vào tạo tài khoản mới

Bước 2: Bạn điền các thông tin yêu cầu và click vào đăng ký:

Bước 3: Bạn copy mã kích hoạt và bấm vào link trong email đã đăng ký:

Bước 4: Kích hoạt tài khoản Chatbox

2. Đăng nhập vào hệ thống Chatbox #

Đăng nhập thành công vào Bảng điều khiển Chatbox

Xem video cách đăng ký tài khoản Chatbox #