Cách phân loại thuê bao trên fanpage theo từng nhóm cụ thể

Bất kỳ lĩnh vực nào thì cũng cần phân loại đối tượng khách hàng để phục vụ cho việc marketing được tiếp cận đúng đối tượng cần truyền tải nội dung đến họ. Việc phân loại khách hàng là rất quan trọng, nhằm tránh tiếp thị chồng chéo.

Nền tảng Chatbox sẽ cho phép bạn phân loại thuê bao theo từng nhóm cụ thể để phục vụ cho việc Re-marketing (tiếp thị lại) đúng nhóm thuê bao cần gửi thông điệp quảng cáo.

1. Tạo tên nhóm thuê bao #

Trong tài khoản Chatbox, bạn bấm vào menu Quản lý khách hàng => Tạo nhóm khách hàng

Tiêp theo bạn bấm vào nút Tạo nhóm mới

Sau đó bạn điền tên nhóm mà bạn muốn tạo
VD: Nhóm mới quan tâm, nhóm đã mua hàng, nhóm mua hàng lần 2…v…v..

  1. Đặt tên nhóm
  2. Chọn fanpage
  3. Lưu lại

Bạn có thể tạo ra nhiều tên nhóm sau khi bấm nút Lưu lại mà không cần phải tắt cửa sổ này đi.

2. Gán và phân loại nhóm thuê bao #

Sau khi bạn đã tạo ra các tên nhóm khác nhau, thì lúc này là việc gán các thuê bao vào triong các nhóm đã tạo ở bước trước.

Bạn bấm vào menu Quản lý khách hàng => Đồng bộ khách hàng

Tiếp theo, bạn chọn Fanpage và bấm nút xem danh sách

Bước 1: Bạn cần tích chọn để chọn những thuê bao nào bạn muốn cho vào nhóm.Bạn có thể chọn nhiều thuê bao hiển thị trên một trang bằng cách tùy chọn ở cuối.

Bước 2: Bấm nút tùy chọn

Bước 3: Bấm chọn gán nhóm

Bước 4: Chọn tên nhóm muốn gán các thuê bao đã chọn vào nhóm đó.

Và bấm OK rồi đợi đến khi hoàn thành. Thời gian hoàn thành phụ thuộc vào số lượng thuê bao mà bạn đã gán.

Sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy thông báo đã gán thành công số lượng thuê bao vào nhóm đó. Khi này bạn bấm OK để hoàn thành bước này.

Khi này, bạn sẽ thấy tại cột nhóm/thẻ đã có tên các nhóm mà thuê bao đó đã nằm trong nhóm này.

Để tiếp tục gán nhóm, bạn hãy bấm vào trang tiếp theo để tiếp tụ gán nhóm thuê bao.

Lưu ý: Nếu sau này, bạn muốn chuyển thuê bao đã nằm ở một nhóm này sang một nhóm khác thì hãy tích chọn thuê bao đó và gán sang nhóm bạn muốn. Các thao tác cũng tương tự như các bước ở trên.

Chúc thành công!