Cách cài đặt ứng dụng Chatbox trong Facebook group

Để đăng lên các nhóm Facebook, bạn phải cài đặt ứng dụng có tên “ChatBox” trong cài đặt nhóm Facebook của mình. Hình thu nhỏ của ứng dụng “ChatBox” sẽ tương tự như hình bên dưới.

Bạn có thể làm theo các bước dưới đây để cài đặt ứng dụng “ChatBox” trong nhóm Facebook của mình.

  1. Đầu tiên, hãy vào nhóm Facebook của bạn và nhấp vào menu “Cài đặt” ơt dưới cùng.
  2. Sau đó kéo xuống dưới cùng trong Cài đặt nâng cao bấm vào biểu tượng chiếc bút của tab Ứng dụng.
  3. Bấm nút Thêm ứng dụng
  4. Gõ vào khung tìm kiếm: Chatbox và bấm vào logo Chatbox.
  5. Bấm nút Thêm để hoàn thành.

Chúc thành công!