Cách gửi tin nhắn hàng loạt với tùy chọn 24h có quảng cáo hoặc theo thẻ trên Chatbox

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách gửi tin nhắn hàng loạt theo đúng luật của Facebook mà không bị vi phạm chính sách.

Tạo chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt. #

 1. Bấm vào menu Tiếp thị lại.
 2. Bấm vào danh sách chiến dịch.
 3. Bấm nút tạo chiến dịch.
 4. Đặt tên chiến dịch.
 5. Chọn fanpage.
 6. Chọn kiểu gửi tin nhắn.
  – Non Promo: Tùy chọn này dành cho kiểu gửi tin nhắn không có quảng cáo, mà đối tượng nhận nằm trong hoặc ngoài 24h đều được, nhưng phải chọn thẻ tương ứng. (XEM CÁCH CHỌN THẺ TẠI ĐÂY)
  – 24H Promo: Tùy chọn này, bạn có thể gửi tin nhắn quảng cáo đến tất cả những người đã tương tác trong Fanpage messenger của bạn trong 24h qua mà không cần phải chọn thẻ và hoàn toàn đúng với chính sách của Facebook.
  6.1. Hãy bấm vào để được giải thích.
 7. Chọn thẻ phù hợp cho loại tin nhắn này. (XEM CÁCH CHỌN THẺ TẠI ĐÂY).
  7.1. Bấm vào xem để được giải thích (chỉ có tiếng Anh)
 8. Chọn nhóm thuê bao, nếu bạn muốn chi gửi tin nhắn cho các nhóm cụ thể (nếu bạn chưa biết cách tạo nhóm thuê bao, hãy xem tại đây). Nếu bạn muốn gửi cho tất cả thuê bao trong fanpage, thì hãy bỏ qua tùy chọn này. Để an toàn nhất, bạn chỉ nên gửi cho 200 thuê bao/lần gửi và cách nhau một thời gian nhất định. VD, lần 1 bạn gửi lúc 7h cho 200 thuê bao và lần 2 gửi vào lúc 9h cho 200 thuê bao khác.
 9. Chọn nhóm thuê bao mà bạn không muốn gửi tin nhắn này đến họ. Bạn có thể bỏ qua tùy chọn này, nếu thấy không cần thiết.
 10. Chọn giới tính, nếu bạn chọn giới tính cụ thể thì tin nhắn này chỉ được gửi đến đúng giới tính đó. Bỏ qua để gửi đến tất cả giới tính.
 11. Chọn múi giờ, nếu thuê bao của bạn ở các quốc gia khác nhau, hãy chọn tùy chọn này. Nếu không cần thiết thì hãy bỏ qua.
 12. Bỏ qua, không cần chọn.
 13. Tùy chọn loại nội dung của tin nhắn.
  Văn bản: Bạn chỉ gửi nội dung tin nhắn này bằng văn bản.
  Hình ảnh: Nội dung bạn gửi là 1 hình ảnh.
  Âm thanh: Nội dung bản gửi là 1 file âm thanh dạng audio, pm3…
  Video: Nội dung bạn gửi là 1 video do bạn tải lên từ máy tính.
  Tập tin: Nội dung gửi sẽ là 1 file, vd: zip, PSD, PDF, Word…
  Trả lời nhanh: Nội dung gửi sẽ gồm văn bản và kèm theo tối đã 3 nút để bấm vào. Với các tùy chọn của nút như, Danh sách mẫu, số điện thoại người dùng, email người dùng.
  Văn bản có nút: Nội dung gửi sẽ gồm văn bản và kèm theo tối đã 3 nút với nhiều tùy chọn cho nút trong danh sách sổ xuống.
  Mẫu chung: Nội dung gồm 1 hình ảnh và tiêu đề chính và tiêu đề phụ và kèm theo bên dưới tối đa 3 nút với nhiều tùy chọn từ danh sách sổ xuống.
  Băng chuyền: Nội dung được phép dùng tới 10 hình ảnh và dưới mỗi hình ảnh được đặt tối đa 3 nút. Các hình ảnh sẽ hiển thị theo kiểu slide.
  Phương tiện truyền thông: Nội dung được phép chèn một link hình ảnh từ fanpage và kèm theo tối đa 3 nút.
 14. Điền nội dung bạn muốn gửi đi.
 15. Tùy chọn cá nhân hóa khách hàng.
 16. Thêm các icon vào nội dung tin nhắn.
 17. Chọn thời gian gửi. Nếu gửi ngay thì để mặc định (bỏ qua các bước 19 – 23).
 18. Chọn múi giờ.
 19. chọn thời gian.
 20. Chọn năm.
 21. Chọn tháng.
 22. Chọn ngày.
 23. Chọn giờ.
 24. Tạo chiến dịch.
 25. Bấm xem báo cáo.
 26. Trạng thái của chiến dịch.
 27. Chỉnh sửa chiến dịch
  1. Bấm vào.
  2. Chỉnh sửa chiến dịch.
  3. Tạm dừng chiến dịch (chỉ có thể tạm dừng khi chiến dịch chưa được gửi đi.
  4. Xóa chiến dịch.

Chúc thành công!